Treningsavgiftene er som følger:


   6-9 år (Bydelsserien)

10-12 år (barnefotball)

13-14 år (Ungdomsfotball)

15-19 år (Ungdomsfotball)

Senior kvinne / menn    
kr. 300,00  

kr. 750,00

kr. 1 000,00

kr. 2 000,00

kr. 2 500,00
Medlemskontingentkr. 220,00

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.


Alle NIL medlemmer får rabatt hos vår leverandør av sports klær. 20 % på fotballutstyr hos Nava sport.

NIL medlemmer får halv pris på leie av NIL klubbhus, i privat regi.

Reisetilskudd til junior jenter / gutter   ( i forbindelse med verdi tema. ) NIL Diamnonds kr 10 000,- pr år.

Treningsavgiften dekker følgende:

 • Drakter, baller, vester, annet utstyr til trening og kamp
 • Påmeldingsavgifter til krets, og cuppåmelding.
 • Baneforhold. Halleie trening inne.
 • Trenerveileder
 • Utdannede trenere: Trenerkurs, alle NIL-trenere hoved/assistent  er sertifiserte og har gjennomgått trenerkurs i regi av Trøndelag fotballkrets. Grasrottrener, B lisens og A lisens.
 • Forsikringer
 • Kveldsmat 2 x pr. uke
 • Påmeldingsavgift utvalgte cup'(er)
 • Regnskap, revisjon
 • Drift og vedlikehold av klubb, klubbhus, kamper og treninger
 • Dommerutgifter ved kamp.
 • Veien inn til A-lag herrer og damer.
 • Hjulpet inn i / samarbeid med klubber i krets for hospitering til de som ønsker og satse utvidet over NIL fotball sitt tilbud / divisjon.