Trenerkompetanse

Trenerkompetanse er et viktig satsingsområde. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. Det å kunne påvirke fotballopplæringen er noe våre spillere krever og en god trener er også både en god leder og har fotballfaglig innsikt. Namsos IL Fotball har gjennom dette oversikt og satt utdanning av trenere i system. De to introduksjonskursene, barnefotballkvelden og ungdomsfotballkvelden er lavterskeltilbud med formål om å gi et minimum av fotballfaglig innsikt.


Det er viktig for Namsos IL Fotball at også omkringliggende klubber øker sin kompetanse, derfor inviterer alltid Namsos IL Fotball omkringliggende naboklubber til sine kompetansetiltak.


Namsos IL Fotball følger NFF sine målsettinger om at trenere i barnefotballen skal ha tatt ett av delkursene i NFFs C-lisens (grasrottrener) utdanning, minimum delkurs 1.

Trenere som ikke fyller kompetansekrav, skal fullføre nødvendig kompetanse innen gjeldende kurssesong


Lederkompetanse

Lederkompetanse er et nøkkelord for god styring av en klubb. Noen har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb. NFFs lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle.

Namsos IL Fotball har alle styremedlemmer gjennomført NFF Fotballlederkurs 1. Noen har i tillegg gjennomført NFF lederkurs 2 og 3.


Klubbens kompetanseoversikt