FIKS-Ansvarlig

Klubbens Fiks-ansvarlige skal:

  • Påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
  • Påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige "tilganger" til FIKS, dvs.
  • To personer i administrasjonen med rettighet som "Klubbadministrator" (tilgang opprettes av fotballkretsen).
  • Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter gis rettighet som "klubbruker" (tilgang opprettes av klubbadministratorer)
  • Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver, samt gi brukeropplæring der det er aktuelt. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor

Kontakt sportslig utvalg.