Møte-informasjon og implementeringspunkter Namsos IL Fotball

Namsos IL Fotball gjennomfører flere og ulike typer samlinger gjennom året hvor klubhåndbok, verdigrunnlag, fair play, og NFFs retningslinjer for barn- og ungdom gjennomgås.

Møter som arrangeres og hvor dette ivaretas er følgende:


Møtepunkt

Ansvarlig

Frekvens

Når

Trenerforum

Sportslig leder

4

Pr. kvartal

Barnefotballkveld

Sportslig leder

1

Vår

Ungdomsfotballkveld

Sportslig leder

1

Vår

Lagledermøte

Sportslig leder

2

Vår/Høst

Oppstartmøte nye kull.

Oppstartsansvarlig

1

Vår/iht plan

Foreldremøter for de enkelte lag.

Sportslig leder

Etter behov

Vår/e.behov

Styremøter

Leder

Etter behov

Unntatt juli

Årsmøte.

Leder

1

Innen mars

Temamøter

Leder

1/e.behov

Innen april

Trenermøter

Sportslig leder

Etter behov

Etter behov

Utvalgsmøter

Utvalgsledere

Etter behov

Etter behov


Innkalling skjer via epost, facebook og hjemmesider.

For møtepunktene: årsmøte, oppstartsmøte, trenerforum og barnefotballkveld/ungdomsfotballkveld registreres deltakere i fotballens registreringssystem. Ansvarlig for registrering er samme som ansvarlig for gjennomføring.

Referater legges på hjemmesidenes filarkiv.

Vedtatt av styret i Namsos IL Fotball april 2015