FAIR PLAY

Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier og NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen, samt at fair play skal prege våre seniorkamper og -lag.

Styret har gjennom egen instruks (hjemmekampen) innført hvordan fair play skal etterleves i Namsos IL Fotball.

Beskrivelse

  • Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier
  • Informasjon vedrørende fair play er sendt alle lagledere og trenere
  • Det er anskaffet kampvertvester og fair play bannere samt foreldrevett regler som oppslag på vår info tavle.
  • Fair Play plakater henger rundt omkring på/i anlegget.
  • Møte om fair play er gjennomført med lagledere og trenere via våre trenerforum og øvrige møtepunkt
  • Alle lag skal ha en kampvert til sine hjemmekamper.
  • Trener, lagleder og kampvert sørger for at fair play iht. NFFs informasjonsbrosjyrer blir overholdt.
  • Alle spillere og trenere signerer holdningskontrakt. Innsamling er godt i gang og vi regner med å ha dette ajour i løpet av 2015 og skal årlig skrives. Disse lagret i filarkivet på vår hjemmeside.
  • Alle arrangement blir gjennomført med Fair Play som viktig ballast, og er en av grunnpilarene ved planlegging og gjennomføring (cup, fotballskole, trening, kampgjennomføring, osv.)
  • Fair play vil også bli fokus med egen plass på hjemmesiden, men dette er ikke fullført enda. Foreløpig ligger dette under hjemmekampen.

Link: Arrangementsinstrukser