Norges Fotball Forbund fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Innføringen av kvalitetsklubb er et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubben vår. Vi arbeider etter kriterier som anerkjenner god kvalitet. Dette bygger på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klar struktur. En kvalitetsklubb har et likeverdig, trygt og tilpasset tilbud til alle som har lyst til å spille fotball.

 • Likeverdig:
  • Alle skal gis like muligheter til å kunne delta, uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå̊ eller kulturell bakgrunn.
 • Trygt:
  • Alle skal tas godt vare på og aktiviteten skal skje i trygge og sikre omgivelser.
 • Tilpasset:
  • Alle spillerne skal få et fotballtilbud tilpasset egne ferdigheter, ambisjoner og nivå.
 • Alle:
  • Alle gutter og jenter i det naturlige nedslagsfeltet vårt skal få et fotballtilbud.

Mer informasjon om kvalitetsklubb hos Trøndelag fotballkrets og Norges fotballforbund.