Treneransvarlig
Rapporterer til sportslig leder

Formålet med trenerutviklerens funksjon er å sikre at den sportslige aktiviteten blir gjennomført etter klubben sine vedtatte retningslinjer.

Trenerutvikler og sportslig leder/sportslig utvalg samarbeider i forhold til utviklingstiltak. Trenerutvikler skal ha kontroll på trenerutdanningen til trenere i klubben.

  • Utvikling av trenere i alle nivå (6-senior)

  • Coaching og feedback til trenere/ledere på treningsfeltet/kamp

  • Plikt til å delta i sportslig planlegging

  • Ansvarlig for iverksetting av barne- og ungdomsfotballkvelden

  • Målsetning om at alle trenere skal kunne gjennomføre trening/kamp etterNILs retningslinjer

  • Ansvarlig for utdanningstilbud og sørge for at trener har utdanning etterkriterier for kvalitetsklubben

  • Bistå i rekrutteringen av nye trenere til lag

  • Bistå trenerne i forhold til utvikling av spillerne

  • Drive og utvikle trenerforum.


Trenerveileder barnefotball er John Folke Ledang

Tlf 995 10 010