Krav om politiattest i Namsos IL Fotball

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.
I Namsos IL Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte:

 • Alle frivillige og eventuelle ansatte som skal utføre oppgaver for Namsos IL Fotball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
 • Rollen som ansvarlig representant for politiattester i Namsos IL Fotball er tildelt i FIKS og har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
 • Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. 
 • Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.
 • Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av Politiattest trinn for trinn:

Trinn 1
Namsos IL Fotball skal først bekrefte behovet for attesten og gi dette til søkeren. Bekreftelse får du ved å kontakt med vår kontaktperson som er oppgitt nederst. Bekreftelsen gis personlig.

Trinn 2
Søkeren må nå selv søke om politiattest.

Er du over 18 år er det enklest å søke om politiattest på nettet. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Her følger informasjon om hvordan du gjør det:


 1. Gå inn på https://attest.politi.no/
 2. Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller annen påkrev id. Dette bekrefter hvem du er og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 3. Fyll inn manglende data som etterspørres. Velg frivillige organisasjoner som formål under både "kategori" og "formål."
 4. Under "legg ved bekreftelse av formål" legger du deretter ved bekreftelsen du har fått fra Namsos IL Fotball under trinn 1. Bekreftelsen kan scannes eller taes bilde av så lenge den har docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff eller tif som filformat og er under 4MB.
 5. Send deretter din søknad.
Trinn 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på omlag to uker. Politiet sender attesten som ordinær post til søkeren. Den sendes med andre ord ikke til Fana IL Fotball.

Trinn 4
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester som angitt nedenfor. Namsos IL Fotball skal ikke lagre attesten, men kun registrere at attesten er forevist for politiattestansvarlig som har et internt register. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Søknad per post
Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk kan du sende inn søknad om politiattest per post. For søkere under 18 år må søknaden være signert av foresatte. Både bekreftelse på formål samt kopi av legitimasjon skal legges ved søknaden. Søknaden sendes deretter til følgende adresse:


 • Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 VARDØ
Kontaktperson for Politiattester i Namsos IL Fotball er tildelt i FIKS


Styrets representant(politiattestansvarlig) - styrets leder