Alle som spiller i Namsos IL Fotball er omfattet av grunnforsikringene til Norges Fotballforbund (NFF). All informasjon om forsikringsordningene og eventuelt melding av skade finnes på disse sidene:

Lagsforsikringen gir spillerne en dekning under grunnforsikringen.Vi gjør oppmerksom på at den enkelte spiller i tillegg kan tegne utvidet forsikring med bedredekninger enn under lagsforsikringen. Bestilling av utvidet forsikring gjøres på www.fotballforsikring.no

.