Kalenderen for NIL Fotball Klubbhus finner du på klubbens Hoopit og hjemmesiden. Der finner du info. om når klubbhuset er ledig. I ukedagene kan klubbens lag benytte klubbhuset vederlagsfritt. Eksternt, betalt utleie går foran lagenes bruk av huset, fra fredag kveld til søndag.

NIL Fotball sitt klubbhus kan leies ut til mange ulike formål:

 • Bryllup
 • Konfirmasjon
 • Bursdager
 • Barndåp
 • Møter
 • Firmafester
 • etc

Huset har alle nødvendige fasiliteter som blant annet møterom, kjøkken / kjølerom, sanitærrom og ikke minst større fellesrom i første og andre etasje.

Utleie priser for medlemmer pr. 01.10.22:

 • Hverdag + søn.  vasker selv    kr.   500,-
 • Fre. el. lør., vasker selv            kr. 2000,- 
 • Helg fre.- søn. vasker selv       kr. 4000,-


Utleie priser andre pr. 01.10.22: 

 • Hverdag + søn. vasker selv     kr.   700,-
 • Fre., el. lør. vasker selv            kr. 2800,- 
 • Helg fre.- søn. vasker selv       kr. 5600,-


Betaling av leie foregår gjøres på NIL fotball sin Vipps 90386, før leieforholdet starter. 

Medlemmer som har betalt medlemskontingent for gjeldende år, får 40 % rabatt på leie av klubbhuset til privat arr. (bursdag, konfirmasjon o.l.). Det kan ikke leies i barnets navn. 

For bedrift arr. / firmafester arr. / skole arr. vises det til gjeldende utleiepriser, + 100,- i tillegg pr. pers. ved over 28 deltakende personer.

I tilfeller som ikke er beskrevet ovenfor, vil huseier gi et tilbud på leiepris.


Ønsker du å leie?

Kontaktinformasjon for leie av klubbhus:

Kirsten Kvalø

Telefon / SMS: 907 88 016

E-post: kirsten.kvalo@hotmail.comINSTRUKS VED LEIE AV NAMSOS IL FOTBALL KLUBBHUS


-Det er anledning til å leie forsamlingslokalet i klubbhuset for medlemmer i NIL Fotball, og andre, til private sammenkomster.  Leietaker som er ansvarshavende, må være fylt 20 år.

Det er ikke anledning til å arrangere sammenkomster for ungdom under 20 år.

Utleielokalene utgjør følgende rom i 1. etg.:
  -  hovedsal, kjøkken / kjølerom, toalett, gangareal.
-Det forventes at leietakeren selskap oppfører seg på en slik måte at verken fotballklubben eller klubbhusets naboer blir belastet på noen som helst måte. Lokalene skal forlates innen kl. 02.00

Det er ikke tillatt for ungdom under 18 år å nyte alkohol i klubbhuset, samt at det heller ikke er tillatt å nyte alkohol på Kleppen Idrettspark’s område.
-Utleiebeløp Vipps’es før kode til klubbhus utleveres. Instruks skal signeres før leie. Vipps nr. 90386.
Vipps kvittering på betalt leie sendes til Kirsten Kvalø på SMS el. messenger.
-Lokalene og inventar skal være i den stand etter bruk som det var før tilstelningen begynte.  Eventuell skade av innbo og løsøre skal erstattes etter gjenkjøpspris-prinsippet, dvs. det det koster å anskaffe nytt. Det tillates ikke bruk av tegnestifter eller stiftemaskin på vegger el. andre steder i lokalet.
-Leietaker må påse at leiearealet er ryddet etter bruk, også utenfor huset, om nødvendig.
-Søppel skal samles i plastsekker og kastes i containeren på utsiden av lokalet.
-Kaffetrakter skal skrues av. Trekk ut stikkontakt.
-Tallerkener, kopper, glass, bestikk osv. skylles av og vaskes av leietager og settes deretter på plass.

Viktig: For at kopper og kar skal bli helt rene, MÅ disse skylles godt, slik at matrester, kaffeflekker, leppestift og lignende ikke henger igjen. Bruk oppvaskbørste til å fjerne flekker.
-Tørk av bordflater og -ben.
-Bord og stoler ryddes på plass, evt. søl tørkes opp og gulv vaskes med rent varm vann.
-Lys skal være skrudd av, vinduer lukket og dører låst når lokalet forlates.
-Lokalet skal være ryddet, vasket og klargjort senest innen kl.12:00 dagen etter leie.

 Er ikke lokalene ryddet og vasket tilfredsstillende, vil leietager bli etterfakturert med kr. 1000,--

Brann og evakueringsplan Klubbhuset NIL.pdf
Leietaker har selv ansvaret for å ha lest og skrevet under på branninstruks.

Leietaker har selv ansvar for å innhente skjenkebevilling dersom det skulle være nødvendig.

MERK: Det er røyking forbudt i klubblokalet!