LAGLEDERHJELP


Nedenfor finner dere en en del dokumenter og skjema som det er viktig at dere som trenere og lagledere kjenner til. Trykk på overskrifter med uthevet skrift.


 • Lagsskjema.
  Dette skjema skal fylles ut og oversendes til sportslig leder og klubbens økonomiansvarlig. Det gir en oversikt over spillere, foreldre og trenere/lagledere som er tilknyttet det enkelte lag. Det benyttes også som et grunnlag til ajourhold av medlemskartoteket. Når det skjer endringer i laget sendes et oppdatert skjema til økonomiansvarlig og sportslig leder.
 • Dommerregning. 
  Dommer skal sende dommerregning til post@namsosfotball.no. Oppgjør går via bank. Økonomiansvarlig samler opp dommerregninger og foretar utbetaling. Dommerne har som regel dommerregningen  med selv, men det kan være greit å ha et liggende på "luringa" dersom dommeren har glemt å ta det med seg.
 • Hjemmekampen.
  En sjekkliste i samband med avvikling av en hjemmekamp.
 • Skademelding.
  Alle spillere som spiller for NIL Fotball er forsikret gjennom klubbens lagsforsikring. Skademelding registreres på nett. Les for annen info om skader, forsikring, lisens etc som dere finner på hjemmesiden under forskinger, eller på www.fotballforsikring.no
 • Hospitering i NIL Fotball.
  Sportsplanen regulerer hospiteringen i Namsos IL Fotball
 • Hospiteringsskjema.
  Skjema oppbevares i perm i klubbhuset, merket hospitering 2014. Skjema skal benyttes ved all hospitering i NIL.
 • Sportsplan Namsos IL Fotball.
  NIL Fotball sin sportsplan og sportslige styringsverktøy, vedtatt 24. oktober 2013. Et levende sportslig styringsverktøy sikrer klubbens sportslige aktivitet. Obligatorisk for alle våre trenere, lagledere, oppmenn og andre tillitsvalgte å følge og kunne denne.
 • Lagets regnskap.
  Etter sesongslutt skal laget sende inn til sportslig leder og økonomiansvarlig en oversikt over lagets regnskap for perioden 01.01-31.12. Frist for dette er 15. januar hvert år.
 • Regnskapsplan for lagledere
 • Økonomiansvarlig lag. 
  Alle lag skal fra og med sesongen 2015 ha sin egen lagskasse i form av underbankkonto hos NIL fotball sin bankforbindelse.
 • Årsmelding for laget.
  Etter sesongslutt skal laget sende inn til sportslig leder og økonomiansvarlig en enkel årsmleding for perioden01.01. til 31.12 Frist for dette er 15. januar hvert år.
 • Politiattest.
  Alle trenere, lagledere, oppmennn m.fl. i NIL Fotball skal, før de begynner sitt verv i klubben, forevise politiattest til klubbens politiattestansvarlig. Ingen kan  utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming (fra 01.01.2009) uten at politiattest er forevist.
 • Fotballforsikringen