NIL fotball vektlegger å lage gode rammer rundt våre fotballkamper og fotballarrangement. Vi vil bidra til at barn og ungdom som kommer til oss for å spille fotballkamper, skal trives og glede seg til å komme tilbake. De skal bli tatt imot på en god måte og rammene rundt kampene skal være gode og tydelige. Vi ønsker å etterstrebe å ha et godt omdømme på oss for å være en god og omtenksom vert.

Det skal være fokus på Fair Play både på og utenom banen, som et bidrag til å sikre gode opplevelser for alle i fotballen. Fair Play skilt skal være godt synlige, slik at alle, både tilskuere, spillere og støtteapparat kan se hvilke verdier som gjelder.


Retningslinjer:

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!