Årsmøte 2021

Postet av Namsos IL - Fotball den 22. Feb 2022

Til medlemmene i Namsos lL Fotball

Innkalling til Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Namsos IL Fotball.

Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars 2022 i NIL sitt klubbhus i Kleppen.

Oppmøte kl. 17:45. Møtestart kl. 18:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars 2022, på e-post til post@namsosfotball.no Det er ønskelig at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens hjemmeside, www.namsosfotball.no

For å ha stemmerett og for å kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Namsos IL Fotball i minst én måned før årsmøtet,  fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Namsos IL Fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.; se Namsos ILfotballs lov på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Namsos IL Fotball kontaktes på  e-post til post@namsosfotball.no og / el. mobiltelefon 922 24 170.

For å få til en god organisering, ønsker NIL en aktiv påmelding til Årsmøte 2021. Dette kan gjøres på post@namsosfotball.no og / el. mobiltelefon 922 24 170. Det vil selvsagt være mulig for alle medlemmer å delta, selv om de ikke er påmeldt på forhånd.

NB: det tas forbehold om at møtested må endres pga smittevernhensyn. Dette vil da kommuniseres direkte til de påmeldte, samt på klubbens hjemmeside.

Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

Styret 

Namsos IL Fotball

22.02.2022


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.