ÅRSMØTET HAR TALT - NAMSOS IL FOTBALL TILGODESER NAMSOS KOMMUNE MED OVER 2 MILLIONER

Postet av Namsos IL - Fotball den 22. Jun 2020

Namsos IL Fotball har siden 2018 hatt pågående sak med Namsos kommune om sluttføring av avtalen av 2008 om bygging av kommunens første kunstgressbane, Grong sparebankbanen. Namsos IL Fotball tok i 2008 all økonomisk risiko og investerte over 9 millioner i kunstgressbanen. Namsos kommune ønsket på sin side etter 10 år å ikke vedstå seg den omforente avtalen av 2008. Partene har vært enige i at oppgjørsbeløpet var 5,9 millioner, men Namsos kommune mente at kommunen skulle ha spillemidlene som var en del av finansieringen av banen, altså kommunen mener at verdien av banen er lavere på grunn av at det er gitt statlige spillemidler til banen. Årsmøtet i Namsos IL Fotball stemte for at Namsos IL Fotball skal tilgodese Namsos kommune med i overkant av 2 millioner som har vært tvistespørsmålet. Namsos IL Fotball håper Namsos kommune tilgodeser kommunens fotballklubber med disse midlene gjennom reduserte baneleier.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.