GOD JUL 2019

Postet av Namsos IL - Fotball den 20. Des 2019

GOD JUL ØNSKES ALLE 


Ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig God Jul og et godt nyttår.             

 November arrangerte vi åpent medlemsmøte hvor agendaen var å drøfte, ta opp og hente nye innspill til videre drift av vår klubb. Det ble en kveld fylt av mange gode konstruktive forslag, som er løftet inn i klubb og skal jobbes videre med i de ulike utvalg 2020.


Miljø og arrangement utvalg:


-          Kveldsmat er et positivt tiltak for hele klubben. Alle føler seg velkomne hit. Det er ressurskrevende. Å man bør vurdere og koble inn senior gr eller redusere til en kveld i uka.


-          Kick- off, kan utgå da bydelserie utvalget innførte dette i 2019. for de yngste. Vi som klubb feirer og samles ved sommer avslutning og sesong avslutning.


-          Senior kamper/ arrangement: vi avskaffer ball jenter/ gutter.


Sportslig utvalg:


-          NIL reduserer cup arrangement med en cup.  Tiltak i forhold til å begrense den totale dugnads belastningen på våre medlemmer sett under ett. Så er det krevende å drifte og drive tre fotball cuper. De to gjenstående vil være et tilbud for alle våre medlemmer.


-          Dommere: oppdaterte lister må være tilgjengelig til enhver tid. Trenere ønsker at våre ny utdannede klubb- rekrutt dommere inviteres inn på deres treninger. Slik at de blir kjent med klubb og får masse trening med dømming av kamp. Under trygge treningsforhold. Motiverende tiltak.


Arranger dommer kurs i forkant av våre fotball cuper. 


-          Barnefotball/ bydelserie: innspill om at det er uheldig at våre lag heter NIL – Høknes brenna. Våre har da allerede en NIL identitet som kan gjøre det utfordrende for andre lag å komme inn i et allerede etablert lag. Vi blir også sammenlignet på pris og man ser ikke da nødvendigvis hva den enkelte klubb dekker.


2020 nytt navn Høknes brenna- NIL . Med mål om at våre bydelserielag- nabo klubber, kan komme inn i NIL samlet / samtidig.


NIL fotball har skriftliggjort innspill til alle nabo klubber, hvor vi har initiert å legge til rette for et likt pris/ innholds tilbud for alle våre bydelserie lag i kommunen.  Dette innspillet er lagt fram for alle våre naboklubber og drøftes medio januar.


-          For å få opprettholdt et godt nok tilbud- sikre rekrutering til senior. Viktig med samarbeid alle fotball klubber i Namsos, med mål om å samle alle ungdommer som ønsker å spille fotball i en klubb.  Dette temaet er brakt inn i samarbeidsmøte med naboklubber og videreføres i 2020.


Være en tydelig klubb med tydelig identitet og trenerkultur.


-          Sportsplan sikrer all vår sportslige aktivitet. Her ønskes en tydeligere profil på hva – hvor NIL fotball ønsker med sin aktivitet, senior fotball. Sportsplan blir revidert hvert år og nye innspill bringes inn i denne prosessen med våre trenere og SU.


 


Med de beste ønsker om ei riktig God Jul.


Hilsen NIL fotball v/ StyretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.