Skader og forsikring

Postet av Namsos IL - Fotball den 13. Mai 2019

Verditema 2019 er Skader og forsikring

All aktivitet i fotball-Norge bygger på NNFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Hovedoppgaven til en idrettsklubb er å få barn og unge i fysisk aktivitet og skape en arena som i størst mulig grad er med på å sikre dem en god, sunn og trygg oppvekst. NIL fotball er med andre ord en viktig bidragsyter til barn, ungdoms og voksnes helse.

Skader er en del av fotball hverdagen, men det er mye klubben kan gjøre for å forebygge skader og hjelpe spillere på best mulig måte når en skade er oppstått

Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte. Vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss

Plan- gjennomføring

Mars:

  • Presentasjon og gjennomgang av tema på klubbens årlige verdimøte med fysioterapeut
  • Tema kveld for spillere og trenerteam med fysioterapeut.

Tema taes opp på

  • Trener/lagleder møter.
  • Foreldremøter
  • Spillermøter

Retningslinjer

Trener team:

  • Trenere og ledere er rollemodeller og vil sette standarden for våre barn og ungdom.
  • Strukturert oppvarmingsprogram reduserer risikoen med opptil 50 %. sørg for god og varierte oppvarmingsøkter. 
  • Treningsøkta.no «sjef over ballen» = gode oppvarmingsøvelser

Foresatte:

  • Info: skadefri.no

NFFs utvidete individuelle forsikringerKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.