Høknesbrenna-NIL / Bydelsserien 6-9 år

Postet av Namsos IL - Fotball den 3. Okt 2022

NIL Fotball har tilbud til alle spillere i alderen 6-9 år, som sokner til Høknesbrenna-NIL og som spiller i Bydelsserien.

Kontaktinformasjon:

Ida Kvisterø Moe

Mob. 922 34 452

E-post ida_km@hotmail.com

www.bydelsserien.org:

Her finner man alt av info angående bydelsserien: regler, spilletid, terminlister og navn på alle trenere/ lagledere.

 • Medlemsavgift: Alle spillere registreres og betaler medlemsavgift kr 220,- pr år.
 • Treningsavgift: kr 500,- pr år. Faktura på Hoopit.
 • Alle medlemmer i NIL får 20 % på kjøp av fotballutstyr hos vår sponsor Nava.
 • Alle medlemmer får 40 % på privat leie av klubbhuset. 

Dette dekker/legger NIL til rette for:

 • Spiller drakter
 • Trening
 • Deltagelse på fotballcuper
 • Kursing av trenere/lagledere

Velkommen til Namsos IL Fotball, informasjonshefte (PDF)


Info. lagleder/ trener:

 • Trener/ lagleder fyller ut liste for sitt lag, med navn barn og foresatte. Den sendes NIL fotballs økonomileder.
 • Dommere: Må trener/lagleder ordne til hjemmekamp. Om det er behov for bistand har NIL fotball flere rekruttdommere som bistår..
 • NIL dekker fotballcupdeltagelse for deres lag. Faktura sendes økonomi leder i klubben.
  • Dommer honorar dekkes av klubben. Regning legges i blå postkasse v/ klubbhuset.
 • Kystbycup Rørvik, Skagecup, Bangsundcup. Trener/lagleder melder på antall lag.
 • Namsoscup er laget automatisk påmeldt på, ved deltagelse i bydelserien.
 • NIL dekker kurs for trener/ lagledere: Barnefotball kveld og trener kurs.


  • Barnefotballkurs avvikles på våren. Info om dato mm. publiseres i god tid.
  • Barnefotballansvarlig i klubben, er ansvarlig for kurs.
  • Trenerkurs for trenere/lagledere, ta kontakt med barnefotball ansvarlig så får dere oversikt over tiltenkte kurs.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.