Valgte representanter 2020

Postet av Namsos IL - Fotball den 18. Aug 2020

                                                                                                                                                                                         

Styret:


Styreleder      

Nestleder / Leder SU 

Kasserer / Leder økonomi

Markedsleder

Miljø-, arr. og klubbhus        
Olav Hegge Selnes
Tord Moe
Audun Forås
Elin Johansen
Kirsten Kvalø


922 24 170
415 52 811
901 15 161
951 40 709
907 88 016

Valgkomitèen:

 

Leder

Medlem

Varamedlem  


 

Siw Bleikvassli
Øyvind Hofstad
Evelyn Grunnan


481 43 569
417 87 200
993 97 594

Kontrollutvalget:


Leder                                   

Medlem                              

Medlem                             Jan Arne Alstad 
Bente Skaftnesmo
Lars Petter Langås

     

    

958 58 200

977 84 330
951 52 151


FRITIDSKORTET FOR BARN OG UNGDOM 6 - 18 ÅR

Postet av Namsos IL - Fotball den 8. Aug 2020

FRITIDSKORT FOR BARN OG UNGDOM: 

Alle barn og unge i alderen 6 - 18 år, bosatt i Namsos, får nå et gavekort til dekning av deltakeravgift, på en eller flere aktiviteter, med inntil 1000,- pr. barn pr. halvår. 

Fritidskort ordningen er finansiert med tilskudd fra Barne- ungdoms – og familiedirektoratet. I tillegg kan det søkes på ordningene Fritidskort + og Fritidsstipend. Se ytterligere info. på kommunens hjemmeside.

NY DATO ORDINÆRT ÅRSMØTE 2020

Postet av Namsos IL - Fotball den 23. Jun 2020

Klubbens ordinære årsmøte avholdes mandag 17. august 2020. På grunn av ferietider, ekstraordinært årsmøte, revisjon av årsregnskapet, frister for publisering, covid-19 situasjonen, settes det ordinære årsmøtet til mandag 17. august kl. 20 i klubbens klubbhus.

Årsmøtedokumenter
ÅRSMØTET HAR TALT - NAMSOS IL FOTBALL TILGODESER NAMSOS KOMMUNE MED OVER 2 MILLIONER

Postet av Namsos IL - Fotball den 22. Jun 2020

Namsos IL Fotball har siden 2018 hatt pågående sak med Namsos kommune om sluttføring av avtalen av 2008 om bygging av kommunens første kunstgressbane, Grong sparebankbanen. Namsos IL Fotball tok i 2008 all økonomisk risiko og investerte over 9 millioner i kunstgressbanen. Namsos kommune ønsket på sin side etter 10 år å ikke vedstå seg den omforente avtalen av 2008. Partene har vært enige i at oppgjørsbeløpet var 5,9 millioner, men Namsos kommune mente at kommunen skulle ha spillemidlene som var en del av finansieringen av banen, altså kommunen mener at verdien av banen er lavere på grunn av at det er gitt statlige spillemidler til banen. Årsmøtet i Namsos IL Fotball stemte for at Namsos IL Fotball skal tilgodese Namsos kommune med i overkant av 2 millioner som har vært tvistespørsmålet. Namsos IL Fotball håper Namsos kommune tilgodeser kommunens fotballklubber med disse midlene gjennom reduserte baneleier.
INFORMASJON FRA STYRET

Postet av Namsos IL - Fotball den 27. Mai 2020

Informasjon vedrørende planlagt og annonsert ekstraordinært og årsmøte Namsos IL Fotball.

Grunnet pågående prosess og behandling vedr. Grong Sparebankbanen med Namsos kommune, må annonserte tidspunkt endres.


Ekstraordinært årsmøte mandag 22.06 kl 20.00.

Årsmøte mandag 17.08 kl 20:00.

Møtedokument - ekstraordinært årsmøte.pdf

 

Med vennlig hilsen

Styret 

Namsos IL Fotball

UTLEIE KLUBBHUS

Postet av Namsos IL - Fotball den 1. Mai 2020

NIL ⚽️ KLUBBHUS LOKALER TIL UTLEIE

🔹 for feiring av f. eks. konfirmasjon, barnedåp, bursdag, julebord m.m, med inntil 50 pers. 

🔹 for avtale kontakt booking-ansvarlig; Morten Nilsen, mob. 908 49 499 / monilse1@hotmail.com

🔹 for oversikt på ledige tidspunkt; se klubbhus-kalenderen. 

🔹 for info. om ulike utleie priser m.m.; se her under fanen klubbhus el.meny på klubbens Vipps nr. 90386.INFORMASJON FRA STYRET

Postet av Namsos IL - Fotball den 27. Apr 2020

Informasjon vedr. korona tiltak breddefotball:

Som følge av nasjonale retningslinjer vedr. Covid- 19, er alt seriespill og øvrige kamper i breddefotballen avlyst frem, til den 15.06.20. Full stopp! All form fotballkamper i barne-, ungdoms- og seniorfotballen er altså avlyst. 

Myndighetene begrenser fortsatt samling av mennesker til maksimalt 5 personer. Namsos kommune åpnet Kleppen kunstgressanlegg før påsken. Dette ga klubben og trenerteamene mulighet for å organisere treningstilbud for ungdomsfotball- og seniorlagene. Dette i tråd med NFF sine koronavett-regler og treningsveileder. 

 

Aktuell informasjon vedr. NIL Fotball:

  • Organisert treningstilbud for ungdom og senior fra 15.04.20.
  • Fakturering av 1/2 trenings avgift effektueres høsten 2020.
  • I samråd med trenerteamene i barnefotballen er det besluttet å avvente igangsetting av trening for spillere i alderen 6 – 12 år. Når situasjon og retningslinjene endres, vil ny beslutning om et evnt. organisert tilbud for barn vurderes i samråd med NIL fotball sine trenere, barnefotballansvarlig og trenerveileder barn.
  • Alle førskolebarn f. 2014, vil motta sekkepost i barnehagen, med informasjon vedr. oppstart av årets oppstarter lag barnefotball; Høknesbrenna – NIL 2014.
  • Klubbens dugnad, utsettes til høsten 2020.
  • Neste fotball cup arrangert av NIL fotball vil være NA Julecup 5. juledag / 29.12.20.
  • Nye nasjonale føringer ventes i mai. Om restriksjoner ifht. samlinger over 5 personer opprettholdes, vil NIL fotball vurdere å avholde det ekstraordinære årsmøtet og ordinært årsmøte elektronisk. Om en slik løsning må benyttes, vil informasjon annonseres på hjemmesiden. Fullstendig sakliste og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for klubbens medlemer senest èn uke før møtene. 
  • Ny frist for gjennomføring av årsmøte er satt til desember 2020. For NIL Fotball er det ønskelig at det gjennomføres før høstsesongen. Foreløpige datoer er satt til;

 

  • Dato for ekstraordinært årsmøte vil annonseres når tidspunkt er klart.
  • Årsmøte NIL fotball klubbhus 15.06.20 kl. 20:00.SAMMEN OM FOTBALLEN I NAMSOS

Postet av Namsos IL - Fotball den 27. Mar 2020

Vær med på en samlet Spleis til alle fotballklubbene i Namsos-området!

Bangsund IL, Namsos IL Fotball, Spillum IL, Gullvikmoen IL og Klompen FK aktiviserer mange hundre barn, ungdommer og seniorer i kommunen vår. Etter initiativ fra fotballpappa Hans Kjetil Andreassen, har klubbene gått sammen om denne spleisen. Dette gir alle en mulighet til å støtte opp under lokalfotballen.

https://www.spleis.no/project/102834

INFORMASJON

Postet av Namsos IL - Fotball den 15. Mar 2020


INFORMASJON VEDR. KLUBBENS PLANLAGTE AKTIVITETER:

Som følge av situasjonen knyttet til utviklingen av koronaviruset (COVID-19), har NIL fotball valgt å utsette følgende annonserte og planlagt aktiviteter:

- Planlagte treninger, trenerforum, spillermøter og foreldremøter utsettes.

- Planlagt og annonsert årsmøte avlyses / utsettes. 

Norges idrettsforbunds (NIF) generalsekretær har besluttet å endre idrettslagenes frist for å avholde årsmøte. Fristen er utsatt fra 31. mars til 15. juni 2020. 

Namsos IL fotball offentliggjør ny dato, samt legger ut saksdokumentene, i henhold til gjeldende lovnorm.

- Planlagt ekstraordinært årsmøte utsettes. 

Ekstraordinært årsmøte vil bli gjennomført på tidspunkt i forkant av ordinært årsmøte.

- Planlagt oppstartsmøte med klubbens Barnefotball rekruttlag; 

Høknesbrenna – NIL 2014 utsettes. Oppstartsmøte gjennomføres tidligst 27.04.20.

- Planlagt oppstart av servering av kveldsmat i klubbhuset utsettes. 

Dette på ubestemt tid, i likhet med Kick off for 2020 sesongen. Nytt tidspunkt vil annonseres.

- Planlagt Namsos 3v3 cup 02.05.20 avlyses.

Klubben vil til enhver tid følge gjeldende retningslinjer og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Klubben retter seg etter de pålegg og anbefalinger gitt av landets offentlige myndigheter (stat / kommune),  samt av NIF og NFF. 

Vi er tydelige på at som en stor samfunnsaktør, vil vi ta vårt dugnadsansvar, for å bidra til å hindre ytterligere spredning av koronaviruset. Gjennom dette ønsker vi å bidra til at færrest mulig av klubbens medlemmer blir syke.

Eventuelle spørsmål knyttet til informasjonen bes rettet til: 

post@namsosfotball.no

Namsos IL Fotball oppfordrer alle til å ta hensyn og vise god dugnadsånd, i bekjempelsen av koronaviruset.


Med vennlig hilsen

Styret

Namsos IL Fotball
All aktivitet stoppes 13/3 - 30/4.

Postet av Namsos IL - Fotball den 12. Mar 2020

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet avlyses fra d.d. og ut april 2020. Dette gjelder all form for trening, samlinger og kampaktivitet, i NIL Fotball.

Vedtaket kommer som følge av Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalte tiltak, for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett. Sammen med NIF er NFF i løpende dialog med helsemyndighetene i Norge og UEFA.

Mer informasjon
Innkalling til årsmøte 2020.

Postet av Namsos IL - Fotball den 17. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Namsos IL fotball, som avholdes tirsdag 31.03.20 kl. 20:00 i NIL fotball klubbhus.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.20 til: post@namsosfotball.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene, senest n uke før årsmøte, her på vår hjemmeside.

For å ha stemmerett, må man være medlem av Namsos IL fotball (min. 1 mnd.) og ha fylt 15 år. 


Med vennlig hilsen

Styret

Namsos IL Fotball
SONDRE KLINGEN LANGÅS + TOPPFOTBALL = SANT!

Postet av Namsos IL - Fotball den 16. Jan 2020

LANGÅS + TOPPFOTBALL = SANT!  


Etter målbevisst trening og satsning, er midtstopper Sondre Klingen Langås (18 år) nå klar for toppfotball- spill for Ranheim IL i OBOS-ligaen! 


I tillegg til fotballferdighetene og treningsiveren, er bl.a. hans gode holdninger ovenfor medspillere, motspillere, trenerteam og dommere, samt sportslige allsidighet lagt positivt merke til! Dette over tid, samt på flere arenaer, som aktiv utøver også i håndball, friidrett og innen skisporten! 


Namsos IL Fotball gratulerer så mye, Sondre! 

Du er et forbilde, som vi er stolte av! 


Allerede i barnefotballen var Sondre ivrig! Han startet sin fotballkarriere på Knøtt, Spillum IL Fotball ett år før de jevnaldrende. Overgang til  NIL som 11-åring, hvor uttak og deltakelse på BDO-samlinger fulgte, og etter hvert kretsspill / ungdomsfotball og videre til Junior- og A-lagsspill i klubben vår! 


Overgangen til Ranheim Fotball våren 2019, vitner om at du lykkes med dine målsetninger, Sondre! Vi ønsker deg, trenerteamet ved Svein Maalen, laget og støtte- apparat forøvrig lykke til i 2020 sesongen og med videre jobbing mot nye mål!

Sigurd Pettersen til minne.

Postet av Namsos IL - Fotball den 2. Jan 2020


Med stor sorg mottok vi budskapet om at Sigurd Pettersen døde lille julaften 2019. Han ble 57 år gammel.

Sigurd kom inn i Namsos fotballen som trener for småguttelaget i 2003. Året etter ble Sigurd sportslig leder. Fra høsten 2004 og ut 2009-sesongen var han styreleder i NIL fotball. Senere var han også oppmann for A-laget. I 2007 fikk Sigurd NIL fotball`s hederspris for sin innsats i klubben.

I denne perioden bidro Sigurd sterkt til at klubben ble modernisert. Dette særlig i form av at NIL ble en samlende klubb, ikke bare en samling med enkeltstående lag. Sigurd var også en sterk pådriver for at klubben fikk en ny og moderne kunstgressbane i Kleppen høsten 2008.

Sigurd var uredd, frittalende og en drivende dyktig leder. Han visste hva han ville, og han fikk satt planene ut i live. Det var hans store styrke som fotball leder.

Sigurd hadde et stort hjerte for NIL fotball. Lenge etter at hans formelle verv i klubben var over, bidro han med gode råd, samt med kritiske spørsmål, om han vurderte det var nødvendig.

Også den siste tiden hadde Sigurd gode ideer,  og tanker om den videre utviklingen av fotballen i Namsos. Han hadde lyst til å engasjere seg igjen. Dessverre hadde sykdommen fått overtaket.

Nå er Sigurd borte. I fotballfamilien lever de gode minnene videre. Klubben er han evig takknemlig for alt arbeidet han la ned, for både store og små i Namsos, gjennom mange år.

Våre varmeste tanker går til Sigurd sin familie! Vi lyser fred over Sigurds minne.

NIL fotball
GODT NYTT TRENINGS-ÅR 2020!

Postet av Namsos IL - Fotball den 1. Jan 2020

GODT NYTT ÅR OG LYKKE TIL MED TRENINGSSESONGEN 2020!

Namsos IL Fotball minner om klubbens samarbeidsavtale med CARE TRENINGSSENTER. Oppfordrer til aktiv trening og innmelding på CARE både for aktive spillere og klubbens øvrige medlemmer.


✅ For aktiv spiller er prisen 160,- pr. mnd.
Innmeldingskode; aktivnil20


✅ For støttemedlem er prisen 219,- pr. mnd.
Innmeldingskoden; nil19.