SAMMEN OM FOTBALLEN I NAMSOS

Postet av Namsos IL - Fotball den 27. Mar 2020

Vær med på en samlet Spleis til alle fotballklubbene i Namsos-området!

Bangsund IL, Namsos IL Fotball, Spillum IL, Gullvikmoen IL og Klompen FK aktiviserer mange hundre barn, ungdommer og seniorer i kommunen vår. Etter initiativ fra fotballpappa Hans Kjetil Andreassen, har klubbene gått sammen om denne spleisen. Dette gir alle en mulighet til å støtte opp under lokalfotballen.

https://www.spleis.no/project/102834

NÅ ER DET NOK MANGE SOM TRENGER ET TØRK BAK

Postet av Namsos IL - Fotball den 29. Sep 2016

jære NIL – spillere og foresatte!

Dopapirsalget er en særdeles viktig inntektskilde til driften av NIL fotball og alle de aktiviteter klubben gjennomfører hver eneste dag, til glede for svært mange, store og små. For å opprettholde disse aktivitetene er vi helt avhengige av denne dugnaden, slik at vi sammen kan utvikle en enda bedre arena for å skape gode mennesker og fotballspillere i et trygt og godt miljø.


Tid og sted for utlevering: Postens lokaler på Spillum, 19. oktober kl. 1700 – 1900.

Ansvarlig for hvert lag (lagleder/oppmann) er tilstede, deler ut sekkene til sine spillere og krysser av for utlevert. Lagleder/oppmann må sørge for utdeling, og at lagslistene er korrekte. Det er viktig at alle spillere får beskjed av sin lagleder/oppmann i god tid før utleveringen.

Hver spiller selger 6 sekker á kr. 300,-. Har en familie 3 barn/spillere med i NIL Fotball, skal bare 2 av disse selge dopapir.

Kr. 50,- pr. sekk vil bli tilbakeført til spillerens lag når alle på laget har betalt.

Spilleren/foresatte mottar en e-post med faktura på kr. kr. 1800,- via vårt faktureringssystem.

Lykke til med salget.

INNLEVERING AV LODDØKER FOR BILLOTTERIET

Postet av Namsos IL - Fotball den 3. Aug 2016

Billotteriet:

Oppmann for hvert lag leverer senest onsdag 10. august lagets loddbøker samlet til John Folke Ledang, som den dagen sitter i klubbhuset mellom kl 18 og 19 og tar imot. Alternativt kan spilleren selv levere loddblokka til John Folke Ledang onsdag 10. august. Husk skriv spillerens navn bak på loddblokka.Utlevering toalettpapir 10. mars 2016

Postet av Namsos IL - Fotball den 1. Mar 2016

Da blir det endelig dopapirdugnad igjen. Utlevering skjer torsdag 10. mars kl. 17:00 - 19:00 ved gamle Jysk (Alcaden).

Alle lag stiller med lagleder/oppmann som møter kl. 16:50. Alle lagledere/oppmenn er ansvarlig for å ha med komplette navnelister over spillere for sitt lag, samt at spilleroversikten sendes på e-post til jon.folke.ledang@ntfk.no senest 8. mars.

Dopapirdugnaden er en av NIL Fotballs største inntektskilder og er nødvendig for å kunne opprettholde aktivitetstilbudet vårt.

Takk til alle som bidrar - og lykke til med salget!

Alle spillerne skal selge 6 sekker hver á 300 kr. Spillerne mottar faktura for dette på mail.
Vår- og ryddedugnad i Kleppen

Postet av Namsos IL - Fotball den 14. Apr 2015

Onsdag 22. april kl. 1730 er det tid for vår- og ryddedugnad rundt vårt anlegg i Kleppen. Lagene er tildelt oppgaver og trener og/eller lagleder er ansvarlig for organiseringen av innad i laget.

Felles kveldsmat i klubbhuset etter dugnaden!

Vel møtt!