Høknesbrenna-NIL / Bydelsserien 6-9 år

Postet av Namsos IL - Fotball den 3. Okt 2022

NIL Fotball har tilbud til alle spillere i alderen 6-9 år, som sokner til Høknesbrenna-NIL og som spiller i Bydelsserien.

Kontaktinformasjon:

Ida Kvisterø Moe

Mob. 922 34 452

E-post ida_km@hotmail.com

www.bydelsserien.org:

Her finner man alt av info angående bydelsserien: regler, spilletid, terminlister og navn på alle trenere/ lagledere.

 • Medlemsavgift: Alle spillere registreres og betaler medlemsavgift kr 220,- pr år.
 • Treningsavgift: kr 500,- pr år. Faktura på Hoopit.
 • Alle medlemmer i NIL får 20 % på kjøp av fotballutstyr hos vår sponsor Nava.
 • Alle medlemmer får 40 % på privat leie av klubbhuset. 

Dette dekker/legger NIL til rette for:

 • Spiller drakter
 • Trening
 • Deltagelse på fotballcuper
 • Kursing av trenere/lagledere

Velkommen til Namsos IL Fotball, informasjonshefte (PDF)


Info. lagleder/ trener:

 • Trener/ lagleder fyller ut liste for sitt lag, med navn barn og foresatte. Den sendes NIL fotballs økonomileder.
 • Dommere: Må trener/lagleder ordne til hjemmekamp. Om det er behov for bistand har NIL fotball flere rekruttdommere som bistår..
 • NIL dekker fotballcupdeltagelse for deres lag. Faktura sendes økonomi leder i klubben.
  • Dommer honorar dekkes av klubben. Regning legges i blå postkasse v/ klubbhuset.
 • Kystbycup Rørvik, Skagecup, Bangsundcup. Trener/lagleder melder på antall lag.
 • Namsoscup er laget automatisk påmeldt på, ved deltagelse i bydelserien.
 • NIL dekker kurs for trener/ lagledere: Barnefotball kveld og trener kurs.


  • Barnefotballkurs avvikles på våren. Info om dato mm. publiseres i god tid.
  • Barnefotballansvarlig i klubben, er ansvarlig for kurs.
  • Trenerkurs for trenere/lagledere, ta kontakt med barnefotball ansvarlig så får dere oversikt over tiltenkte kurs.



Ukas blomst fra NA!!

Postet av Namsos IL - Fotball den 20. Mai 2018

VELFORTJENT UTMERKELSE!

Sammen med andre frivillige har Stine Haukø Sjursen fra Klompen FK og Ida Kvisterø Moe fra Namsos IL fotball, hatt ansvar for oppsett av utallige fotballkamper i Bydelsserien denne sesongen!  

Klompen FK nominerte de to til Ukas blomst, som de så velfortjent mottok fra Namdalsavisa! Bydelsserieutvalget forøvrig består av Knut Storeide fra Spillum IL, Bertil Homstad fra Gullvikmoen IL og Berit Forås Sævik fra Bangsund IL. Bydelsserieutvalgets innsats kommer veldig mange barn til gode, og er et viktig bidrag til breddefotball i praksis!

KLUBBEN GRATULERER! ⚽️    


Flaksimile fra Namdalsavisa: