Bydelsserielag NIL-Høknesbrenna

Postet av Namsos IL - Fotball den 19. Mai 2016

NIL Fotball har tilbud til alle som spiller i bydelserien og som sokner til NIL-Høknesbrenna.

Kontaktinformasjon:

Hartvig Jacobsen, hartvigjacobsen@icloud.com


Info foresatte:

NIL fotball har åpent klubbhus hver mandag og onsdag 18.00- 21.00 hvor det serveres kveldsmat. Alle er velkommen!.

NIL fotball, barnefotballansvarlig: Hartvig Jacobsen, hartvigjacobsen@icloud.com

NIL fotball, Bydelserieutvalgsmedlem: Jane Fjellet, jane_fjellet@hotmail.com

www.bydelsserien.org:

Her finner man alt av info angående bydelsserien: regler, spilletid, terminlister og navn på alle trenere/ lagledere.

  • Medlemsavgift: Alle spillere registreres og betaler medlemsavgift kr 200,- pr år.
  • Faktura mottas, i løpet av mai/juni mnd. ( trener/lagleder ordner dette)
  • Treningsavgift: kr 900,- pr år.
  • Alle medlemmer i NIL får 20 % på kjøp av fotballutstyr hos vår sponsor Nava.

Dette dekker/legger NIL til rette for:

  • Spiller drakter
  • Trening
  • Deltagelse på fotballcuper
  • Kveldsmat
  • Kursing av trenere/lagledere


Info lagleder/ trener:

  • Trener/ lagleder fyller ut liste for sitt lag, med navn barn og foresatte. Den sendes NIL fotballs økonomileder.
  • Dommere: Må trener/lagleder ordne til hjemmekamp. Om det er behov for bistand har NIL fotball flere rekruttdommere som bistår..
  • NIL dekker fotballcupdeltagelse for deres lag. Faktura sendes økonomi leder i klubben.
    • Dommer honorar dekkes av klubben. Regning legges i blå postkasse v/ klubbhuset.
  • Kystbycup Rørvik, Skagecup, Bangsundcup. Trener/lagleder melder på antall lag.
  • Namsoscup er laget automatisk påmeldt på, ved deltagelse i bydelserien.
  • NIL dekker kurs for trener/ lagledere: Barnefotball kveld og trener kurs.


    • Barnefotballkurs avvikles på våren. Info om dato mm. publiseres i god tid.
    • Barnefotballansvarlig i klubben, er ansvarlig for kurs.
    • Trenerkurs for trenere/lagledere, ta kontakt med barnefotball ansvarlig så får dere oversikt over tiltenkte kurs.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.