VENNSKAPSUKA 2018

Postet av Namsos IL - Fotball den 1. Okt 2018

Vennskapsuka 2018 starter i dag mandag 1. oktober. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta aktivt gjennom uka.

MER INFO: WWW.NAMSOS.KOMMUNE.NO/OPPVEKSTPORTALEN
PARKERING FORBUDT LANGS GJERDET VED NAMSOSHALLEN

Postet av Namsos IL - Fotball den 3. Feb 2016

Namsos IL Fotball, med flere, har mottatt en henvendelse fra Politiet om parkeringen som foregår langs gjerdet (v/Meyerbanen) i Kleppen. Det er ikke tillatt å parkere langs gjerdet, som er merket med parkering forbudt-skilt. I tillegg parkeres det ofte i kjøreretningen rett utenfor inngangen til hallen. Av/påstiging utenfor inngangen kan skje.

Det vil etter hvert kunne påregnes kontroller fra Politiet som igjen kan medføre gebyr.

Vi ber om at det utvises hensyn overfor barn, unge og andre brukere av Namsoshallene/Kleppen og at det parkeres på merkede områder.Nye retningslinjer for publisering av bilder

Postet av Namsos IL - Fotball den 17. Des 2015


Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av idrettslagenes medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner.

I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag:

  1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.


NIL Fotball oppfordrer alle klubbens medlemmer om å ta hensyn til Idrettsforbundets retningslinjer.


Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynets nettsider. https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/

På dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie: http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatteVi har ingen å miste!

Postet av Namsos IL - Fotball den 9. Apr 2015

Trygge rammer handler om all aktivitet innen fotball. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling og mestring. Dette innbefatter også at veien til og fra kamp oppleves trygg for våre spillere.

Namsos IL Fotball setter fokus på trafikksikkerthet i forbindelse med kjøring til og fra kamp og trening. Mandag 20. april kl. 1930 i amfiet på Olav Duun videregående skole, hvor politiet holder et inspirerende innlegg til våre spillere.


Det er obligatorisk oppmøte for alle spillere fra og med G/J 16 og eldre.