INFORMASJON

Postet av Namsos IL - Fotball den 15. Mar 2020


INFORMASJON VEDR. KLUBBENS PLANLAGTE AKTIVITETER:

Som følge av situasjonen knyttet til utviklingen av koronaviruset (COVID-19), har NIL fotball valgt å utsette følgende annonserte og planlagt aktiviteter:

- Planlagte treninger, trenerforum, spillermøter og foreldremøter utsettes.

- Planlagt og annonsert årsmøte avlyses / utsettes. 

Norges idrettsforbunds (NIF) generalsekretær har besluttet å endre idrettslagenes frist for å avholde årsmøte. Fristen er utsatt fra 31. mars til 15. juni 2020. 

Namsos IL fotball offentliggjør ny dato, samt legger ut saksdokumentene, i henhold til gjeldende lovnorm.

- Planlagt ekstraordinært årsmøte utsettes. 

Ekstraordinært årsmøte vil bli gjennomført på tidspunkt i forkant av ordinært årsmøte.

- Planlagt oppstartsmøte med klubbens Barnefotball rekruttlag; 

Høknesbrenna – NIL 2014 utsettes. Oppstartsmøte gjennomføres tidligst 27.04.20.

- Planlagt oppstart av servering av kveldsmat i klubbhuset utsettes. 

Dette på ubestemt tid, i likhet med Kick off for 2020 sesongen. Nytt tidspunkt vil annonseres.

- Planlagt Namsos 3v3 cup 02.05.20 avlyses.

Klubben vil til enhver tid følge gjeldende retningslinjer og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Klubben retter seg etter de pålegg og anbefalinger gitt av landets offentlige myndigheter (stat / kommune),  samt av NIF og NFF. 

Vi er tydelige på at som en stor samfunnsaktør, vil vi ta vårt dugnadsansvar, for å bidra til å hindre ytterligere spredning av koronaviruset. Gjennom dette ønsker vi å bidra til at færrest mulig av klubbens medlemmer blir syke.

Eventuelle spørsmål knyttet til informasjonen bes rettet til: 

post@namsosfotball.no

Namsos IL Fotball oppfordrer alle til å ta hensyn og vise god dugnadsånd, i bekjempelsen av koronaviruset.


Med vennlig hilsen

Styret

Namsos IL Fotball


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte 2020.

Postet av Namsos IL - Fotball den 17. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Namsos IL fotball, som avholdes tirsdag 31.03.20 kl. 20:00 i NIL fotball klubbhus.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.20 til: post@namsosfotball.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene, senest n uke før årsmøte, her på vår hjemmeside.

For å ha stemmerett, må man være medlem av Namsos IL fotball (min. 1 mnd.) og ha fylt 15 år. 


Med vennlig hilsen

Styret

Namsos IL Fotball


0 Kommentar

Har du husket å betale treningsavgift?

Postet av Namsos IL - Fotball den 10. Mar 2015

Det er sendt ut "giro" på treningsavgift til alle våre spillere, og i disse dager forfaller treningsavgiften for 2015. For å kunne opprettholde vårt gode tilbud er det viktig at dere betaler til rett tid.Skulle det være spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med økonomiansvarlig i NIL fotball Bente Snildal på mail: bente.snildal@midtre-namdal.no

Lykke til i sesongen 2015!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline