SONDRE KLINGEN LANGÅS + TOPPFOTBALL = SANT!

Postet av Namsos IL - Fotball den 16. Jan 2020

LANGÅS + TOPPFOTBALL = SANT!  


Etter målbevisst trening og satsning, er midtstopper Sondre Klingen Langås (18 år) nå klar for toppfotball- spill for Ranheim IL i OBOS-ligaen! 


I tillegg til fotballferdighetene og treningsiveren, er bl.a. hans gode holdninger ovenfor medspillere, motspillere, trenerteam og dommere, samt sportslige allsidighet lagt positivt merke til! Dette over tid, samt på flere arenaer, som aktiv utøver også i håndball, friidrett og innen skisporten! 


Namsos IL Fotball gratulerer så mye, Sondre! 

Du er et forbilde, som vi er stolte av! 


Allerede i barnefotballen var Sondre ivrig! Han startet sin fotballkarriere på Knøtt, Spillum IL Fotball ett år før de jevnaldrende. Overgang til  NIL som 11-åring, hvor uttak og deltakelse på BDO-samlinger fulgte, og etter hvert kretsspill / ungdomsfotball og videre til Junior- og A-lagsspill i klubben vår! 


Overgangen til Ranheim Fotball våren 2019, vitner om at du lykkes med dine målsetninger, Sondre! Vi ønsker deg, trenerteamet ved Svein Maalen, laget og støtte- apparat forøvrig lykke til i 2020 sesongen og med videre jobbing mot nye mål!0 Kommentar

Sigurd Pettersen til minne

Postet av Namsos IL - Fotball den 2. Jan 2020


Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Sigurd Pettersen døde lille julaften, han ble bare 57 år gammel. Sigurd kom inn i Namsos fotballen som trener for småguttelaget i 2003, året etter ble Sigurd sportslig leder og fra høsten 2004 og ut 2009- sesongen var han styreleder i NIL fotball. Senere var han også oppmann for A- laget. I 2007 fikk Sigurd NIL fotball`s hederspris for sin innsats i klubben.

I denne perioden bidro Sigurd sterkt til at klubben ble modernisert, både i form av at NIL ble en samlende klubb, ikke bare en samling med enkeltstående lag. Sigurd var også en sterk pådriver for at klubben fikk en ny og moderne kunstgressbane i Kleppen høsten 2008.

Sigurd var uredd, frittalende og en drivende dyktig leder. Han visste hva han ville, og han fikk satt planene ut i live. Det var hans store styrke som fotball leder.

Sigurd hadde et stort hjerte for NIL fotball. Lenge etter at hans formelle verv i klubben var over, bidro han med gode råd og med kritiske spørsmål om han følte det var nødvendig. Også den siste tiden hadde Sigurd gode ideer og tanker om utviklingen videre for fotballen i Namsos. Han hadde lyst til å engasjere seg igjen, men dessverre hadde sykdommen fått overtaket.

Nå er Sigurd borte, men i fotball familien lever de gode minnene videre, og klubben er han evig takknemlig for alt arbeidet han la ned for både store og små i Namsos i disse årene.

Våre varmeste tanker går til familien, og vi lyser fred over Sigurds minne.

NIL fotball


0 Kommentar

GODT NYTT TRENINGS-ÅR 2020!

Postet av Namsos IL - Fotball den 1. Jan 2020

GODT NYTT ÅR OG LYKKE TIL MED TRENINGSSESONGEN 2020!

Namsos IL Fotball minner om klubbens samarbeidsavtale med CARE TRENINGSSENTER. Oppfordrer til aktiv trening og innmelding på CARE både for aktive spillere og klubbens øvrige medlemmer.


✅ For aktiv spiller er prisen 160,- pr. mnd.
Innmeldingskode; aktivnil20


✅ For støttemedlem er prisen 219,- pr. mnd.
Innmeldingskoden; nil19.

0 Kommentar

GOD JUL 2019

Postet av Namsos IL - Fotball den 20. Des 2019

GOD JUL ØNSKES ALLE 


Ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig God Jul og et godt nyttår.             

 November arrangerte vi åpent medlemsmøte hvor agendaen var å drøfte, ta opp og hente nye innspill til videre drift av vår klubb. Det ble en kveld fylt av mange gode konstruktive forslag, som er løftet inn i klubb og skal jobbes videre med i de ulike utvalg 2020.


Miljø og arrangement utvalg:


-          Kveldsmat er et positivt tiltak for hele klubben. Alle føler seg velkomne hit. Det er ressurskrevende. Å man bør vurdere og koble inn senior gr eller redusere til en kveld i uka.


-          Kick- off, kan utgå da bydelserie utvalget innførte dette i 2019. for de yngste. Vi som klubb feirer og samles ved sommer avslutning og sesong avslutning.


-          Senior kamper/ arrangement: vi avskaffer ball jenter/ gutter.


Sportslig utvalg:


-          NIL reduserer cup arrangement med en cup.  Tiltak i forhold til å begrense den totale dugnads belastningen på våre medlemmer sett under ett. Så er det krevende å drifte og drive tre fotball cuper. De to gjenstående vil være et tilbud for alle våre medlemmer.


-          Dommere: oppdaterte lister må være tilgjengelig til enhver tid. Trenere ønsker at våre ny utdannede klubb- rekrutt dommere inviteres inn på deres treninger. Slik at de blir kjent med klubb og får masse trening med dømming av kamp. Under trygge treningsforhold. Motiverende tiltak.


Arranger dommer kurs i forkant av våre fotball cuper. 


-          Barnefotball/ bydelserie: innspill om at det er uheldig at våre lag heter NIL – Høknes brenna. Våre har da allerede en NIL identitet som kan gjøre det utfordrende for andre lag å komme inn i et allerede etablert lag. Vi blir også sammenlignet på pris og man ser ikke da nødvendigvis hva den enkelte klubb dekker.


2020 nytt navn Høknes brenna- NIL . Med mål om at våre bydelserielag- nabo klubber, kan komme inn i NIL samlet / samtidig.


NIL fotball har skriftliggjort innspill til alle nabo klubber, hvor vi har initiert å legge til rette for et likt pris/ innholds tilbud for alle våre bydelserie lag i kommunen.  Dette innspillet er lagt fram for alle våre naboklubber og drøftes medio januar.


-          For å få opprettholdt et godt nok tilbud- sikre rekrutering til senior. Viktig med samarbeid alle fotball klubber i Namsos, med mål om å samle alle ungdommer som ønsker å spille fotball i en klubb.  Dette temaet er brakt inn i samarbeidsmøte med naboklubber og videreføres i 2020.


Være en tydelig klubb med tydelig identitet og trenerkultur.


-          Sportsplan sikrer all vår sportslige aktivitet. Her ønskes en tydeligere profil på hva – hvor NIL fotball ønsker med sin aktivitet, senior fotball. Sportsplan blir revidert hvert år og nye innspill bringes inn i denne prosessen med våre trenere og SU.


 


Med de beste ønsker om ei riktig God Jul.


Hilsen NIL fotball v/ Styret0 Kommentar

Idrettsgallaen 2020

Postet av Namsos IL - Fotball den 13. Des 2019

SVERRE INGE LYSTRUP NESS

Hommelvik IL’s engasjerte Sverre Inge Lystrup Ness, er nominert som ÅRETS ILDSJEL 2020 for sin rolle i Hommelvik Guts.

Juryens begrunnelse: Den nominerte er primus motor for å få alle med i idretten, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, bakgrunn eller ferdigheter. Han er opptatt av å skape en arena for samhold og mestring, og har et ekstra stort engasjement de som ikke passer inn på «vanlige lag» av ulike årsaker.

Tilrettelagt fotball (tidligere FFU Fotball for Utviklingshemmede) har en sentral plass i NFF Trøndelags aktivitet og inkluderingsarbeid. I 2019 teller målgruppen over 300 spillere fordelt på 14 klubber, hvor NIL Diamonds er vårt lag.

Stem her fra den 14. desember;

https://www.idrettsgalla.no/nominerte/priskategorier/årets-ildsjel/


https://www.idrettsgalla.no/nominerte/alle-nominerte/sverre-inge-lystrup-ness/?fbclid=IwAR1K-HUdiOyN60TfzX59ZaENseT5lnOBFOol503K-WkJOqH-JEFS7a9Ztlc#.XfIEoHvSSwo.facebook
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline